Nedobrovolná dražba

 

Nedobrovolná dražba je taková, která se koná na návrh věřitele majitele nemovitosti a který má přiznanou pohledávku od soudu vykonavatelným rozhodnutím nebo jiným zákonným způsobem. Tito věřitelé mohou své pohledávky přihlásit do 15 dnů od zahájení dražby.

Proces nedobrovolné dražby je v zákoně podrobně popsán, aby ji nemohl nikdo zpochybnit.

Začíná tím, že věřitel dlužníkovi oznámí svůj záměr prodat jeho nemovitost v dražbě. Pokud dlužník není vlastníkem nemovitosti, ale nemovitostí se ručí za dluh dlužníka, pak vyrozumí majitele nemovitosti, kterou se ručí za dluh.

Poté dražebník, exekutor nebo např. finanční úřad, či soud nechá nemovitost ocenit soudním znalcem.

Smlouva o provedení dražby má opět své zákonné požadavky. Označní nedobrovolné dražby, kdo je navrhovatel, kdo dražebník, popis nemovitosti, jméno zástavce, nejnižší podání, jaká je odměna dražitele.

Odměna smí být maximálně 10%, nejvýše 1 mil. Kč plus pokud jde o cenu nad 10 mil. Kč pak zvýšená ještě o 1% z této částky. Bez DPH.

Dražebník poté v zákonných lhůtách zašle oznámení o konání dražby všem zainteresovaným stranám a rovněž na katastrální úřad, aby dal na nemovitost plombu, aby s ní dlužník (povinný) nemohl nakládat a převádět.

Poté vyhotoví dražební vyhlášku, stanový nejnižší podání, které musí být u první dražby minimálně na 50% soudního odhadu ceny. Při opakované dražbě již limity nejsou.

Dále viz Postup dražby

Po vyhlášení dražby je jediný způsob jak se dražbě nemovitosti vyhnout uhrazení svých pohledávek.

Datum publikace: 25.4.2013

Více článků z kategorie Dražby nemovitostí

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti