Dražba nemovitosti - postup

Rozlišujeme dražby dobrovolné a nedobrovolné (tedy proti vůli majitele). Nedobrovolná dražba bývá spojena s neschopností vlastníka nemovitosti splácet své závazky svým věřitelům a dražba nemovitosti bývá spolehlivým řešením jak pohledávky věřitelů uspokojit.

Řádně medializovaná dražba většinou také nastaví reálný obraz o tržní ceně nemovitosti a bývá označována jako jeden z nejefektivnějších a nejspravedlivějších systémů prodeje nemovitosti.

Dražby nemovitostí jsou upraveny zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a její novelou v roce 2012.

Dražebník o dražbě nemovitosti musí vydat tzv. dražební vyhlášku, kde zájemce najde všechny potřebné informace. Tuto vyhlášku musí vyvěsit alespoň v místě, kde se dražba bude konat, což někdy bývá v sídle exekutora, na úředních deskách, kde ji nikdo neuvidí a pokud dražebník nechce, aby se mnoho lidí o dražbě dozvědělo pak ze zákona s tím nikdo nic neudělá. Je proto třeba bedlivě sledovat jednotlivá exekutorská pracoviště, event. dražební místa.

Dle zákona musí být na každou nemovitost, která je určena do dražby zorganizovány minimálně dvě prohlídky. Někdy však, hlavně u nedobrovolných dražeb, postižený vlastník reality prohlídku odepře a pak kupujete doslova zajíce v pytli.

Pokud se chcete zúčastnit dražby, pak si zjistěte zda na nemovitosti po dražbě nezůstanou váznout věcná břemena, např. pokračující pronájem nemovitosti další osobou, užívání pozemku apod. Dále je nutno počítat s tím, že některý vzpurný majitel se odmítne vystěhovat a pak může trvat i roky než se na základě žaloby o vyklizení podaří bývalé obyvatele nemovitosti dostat pryč. Nemluvě o dalších peněžních výdajích.

Prostudujte si pravidla dražby. Většinou se skládá jistina. Ta bývá 10% maximálně může činit 30% z nejnižšího podání maximálně může být 1,5 mil. Kč plus u podání nad 5 mil Kč se může počítat dalších 10 z podání. Pokud nejste v dražbě úspěšný jistina se vrací neprodleně a bez zbytečného oddalování.

Před dražbou si stanovte limit na který jste ochotni jít a nepřihazujte. Je třeba dražit s chladnou hlavou s kalkulačkou v ruce, aby se vám koupě nemovitosti vyplatila. Nenechte se strhnout k souboji v němž dosáhnete Pyrrhova vítězství.

Zajděte si do banky a zajistěte si předhypotéku, neboť po vydražení budete mít omezený čas na zaplacení.

Zkontrolujte si zda dražba nebyla zrušena z některého zákonného důvodu. Dlužník může až do zahájení dražby své závazky uhradit a pak bude od dražby upuštěno, nebo se dlužník může odvolat atd..

Dražební místnost v případě, že se koná v dražební místnosti se otvírá minimálně 30 minut předem. Vy jako budoucí dražitel se musíte nechat zapsat do seznamu dražitelů. Musíte mít průkaz totožnosti případně plnou moc v případě zastupování. Někdy dostanete dražební číslo, pokud je malý počet dražitelů pak jej dostat nemusíte. V dražební vyhlášce je také stanoveno zda bude muset dokázat složení dražební jistiny a jak.

Novelou v roce 2012 byly umožněny i dražby nemovitostí po internetu, tzv.elektronické dražby.

Licitátor zahájí dražbu, sdělí vyvolávací cenu a vyzve dražitele, aby přihazovali. Stačí zvednout číslo, nebo ruku a sdělit částku. Někdy jsou stanoveny minimální příhozy.

Jakmile na poslední příhoz nikdo nereaguje, licitátor příklepem kladívka udělí příklep, tedy přiklepne nemovitost dražiteli s nejvyšším příhozem (podáním) a tím na něj převede vlastnictví nemovitosti. Pokud několik účastníků učiní stejně vysoký příhoz, pak licitátor pomocí losu určí komu bude nemovitost přiklepnuta.

Po skončení dražby je třeba vyhotovit dražební protokol, který dělá dražebník, kde se uvede vydražená cena, popíše nemovitost a určí úspěšný vydražitel.

Cenu za nemovitost je nutné zaplatit v termínu, který určuje dražební vyhláška. Maximální a minimální termíny jsou určeny zákonem, určuje se podle výše vydražené ceny a je max. do 30 dnů.

Jakmile je cena uhrazena, přechází na vás nemovitost s datem vlastnictví od okamžiku příklepu. Od dražebníka dostanete písemné potvrzení o vlastnictví nemovitosti. Jedno vyhotovení dražebník, či exekutor zašle na katastrální úřad k zápisu vlastnictví.

Rovněž nezapomeňte zaplatit daň z převodu nemovitosti, kterou platí vydražitel.

 

Datum publikace: 25.4.2013

Více článků z kategorie Dražby nemovitostí

Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti