Dražby nemovitostí

Veřejné dražby nemovitostí

Dražby nemovitostí nejsou v České republice považovány za dobrý způsob prodeje realit. Zřejmě po zkušenostech se zmanipulovanými výběrovými řízeními, medializaci různých podfuků dáváme přednost jiným způsobům. I když zkušenosti ukazují, že dražba může být pro prodávajícího velmi výnosnou a efektivní cestou jak nemovitý majetek zpeněžit. Protože dražba je rychlá a často se u ní při správném vedení dražby dosáhne vyššího výnosu než při jiném běžném druhu prodeje např. přes realitní kancelář. Navíc je vše právně pojištěno, což nejde říci o jiných převodech vlastnictví nemovitosti.

Veřejné dražby jsou upraveny zákonem č. 26/2000 Sb.

Dražba je tedy podle tohoto zákona veřejné jednání, které se koná kvůli přechodu vlastnického či jiného práva k nemovitosti. Koná se na základě návrhu navrhovatele. Zde zákon rozlišuje kdo je navrhovatel a podle toho se odlišuje zda jde o dražbu, která je dobrovolná a nebo nedobrovolná.

Dražby nemovitostí je způsob prodeje nemovitosti. Podrobné informace najdete pod jednotlivými odkazy v samostatných článcích.

  • Dražba nemovitosti - postup - Rozlišujeme dražby dobrovolné a nedobrovolné (tedy proti vůli majitele). Nedobrovolná dražba bývá spojena s neschopností vlastníka nemovitosti splácet své závazky svým věřitelům a dražba nemovitosti bývá spolehlivým řešením jak pohledávky věřitelů u...
  • Dobrovolná dražba - Taková dražba se vykonává na popud od majitele nemovitosti nebo insolvenčního správce. Koná se na základě písemné dohody mezi navrhovatelem a vybraným dražebníkem. Zákon stanoví co v dohodě musí být, aby byla platná. Jde zejm. o označení jako dobrovolné dražby, kdo je...
  • Nedobrovolná dražba -   Nedobrovolná dražba je taková, která se koná na návrh věřitele majitele nemovitosti a který má přiznanou pohledávku od soudu vykonavatelným rozhodnutím nebo jiným zákonným způsobem. Tito věřitelé mohou své pohledávky přihlásit do 15 dnů od zahájení dražby. Proces...

Ve zkratce

14.9.2016: Vývoj na trhu hypoték v srpnu 2016
Hypotéky opět zlevňují. Titulní GOFI 70 (který sleduje hypotéky s fixní sazbou na 5 let a LTV do 70%) klesl na 1,92%. GOFI 85 rovněž klesl na 2,10% p.a. Stoprocentní hypotéky klesly na 3,15% p.a. Variabilní hypotéky rovněž zlevnily měřeno indexem GOFI 70 VAR na 2,11%. Analýzu...

9.9.2016: Ceny nemovitostí ve 2.čtvrtletí 2016: HB Index
Index cen bytů vzrostl meziročně o 8,1 procentního bodu (pcb) na 107,8, mezičtvrtletně pak +2,3 pcb. Rodinné domy meziročně +2,6 pcb na 109,8. Pozemky +7,8 pcb na 128,8 pcb. Výchozí hodnotu 100 měl index 1.1.2010. Ukazatel cen nemovitostí propočítává a publikuje Hypoteční...

8.9.2016: Vývoj na trhu skladových a průmyslových realit ve 2.čtvrtletí 2016
Míra neobsazenosti tohoto typu realit opět klesla a sice na 4,4%. Mezičtvrtletní snížení bylo 0,4% procentního bod a mezipololetně 0,6 procentního bodu. Za pronájem 1 m2/měsíc se průměrně platí 4 eura. Investice do komerčních nemovitostí ve střední Evropě za 2.čtvrtletí...

8.9.2016: Průměrná mzda v oblasti nemovitostí ve 2.čtvrtletí 2016
Průměrná mzda za činnosti v oblasti nemovitostí vzrostla meziročně o 506 Kč, tj. 2,2% na 23751 Kč. Po očištění o inflaci byl pak reálný růst mzdy o 2,1%. Počet zaměstnaných v nemovitostech vzrostl o 2000 osob na 46,1 tis. tj. +4,6% meziročně. Pro srovnání: průměrná mzda ve...

22.8.2016: Vývoj hypoték v červenci 2016 podle GOFI indexů
Hypotéky stagnují. Titulní GOFI 70 (který sleduje hypotéky s fixní sazbou na 5 let a LTV do 70%) nepatrně klesl na 1,95%. GOFI 85 zůstal nezměněn na 2,16% p.a. Stoprocentní hypotéky zůstaly nezměněny na 3,17% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj v hypotékách v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti