Dražby nemovitostí

Veřejné dražby nemovitostí

Dražby nemovitostí nejsou v České republice považovány za dobrý způsob prodeje realit. Zřejmě po zkušenostech se zmanipulovanými výběrovými řízeními, medializaci různých podfuků dáváme přednost jiným způsobům. I když zkušenosti ukazují, že dražba může být pro prodávajícího velmi výnosnou a efektivní cestou jak nemovitý majetek zpeněžit. Protože dražba je rychlá a často se u ní při správném vedení dražby dosáhne vyššího výnosu než při jiném běžném druhu prodeje např. přes realitní kancelář. Navíc je vše právně pojištěno, což nejde říci o jiných převodech vlastnictví nemovitosti.

Veřejné dražby jsou upraveny zákonem č. 26/2000 Sb.

Dražba je tedy podle tohoto zákona veřejné jednání, které se koná kvůli přechodu vlastnického či jiného práva k nemovitosti. Koná se na základě návrhu navrhovatele. Zde zákon rozlišuje kdo je navrhovatel a podle toho se odlišuje zda jde o dražbu, která je dobrovolná a nebo nedobrovolná.

Dražby nemovitostí je způsob prodeje nemovitosti. Podrobné informace najdete pod jednotlivými odkazy v samostatných článcích.

  • Dražba nemovitosti - postup - Rozlišujeme dražby dobrovolné a nedobrovolné (tedy proti vůli majitele). Nedobrovolná dražba bývá spojena s neschopností vlastníka nemovitosti splácet své závazky svým věřitelům a dražba nemovitosti bývá spolehlivým řešením jak pohledávky věřitelů u...
  • Dobrovolná dražba - Taková dražba se vykonává na popud od majitele nemovitosti nebo insolvenčního správce. Koná se na základě písemné dohody mezi navrhovatelem a vybraným dražebníkem. Zákon stanoví co v dohodě musí být, aby byla platná. Jde zejm. o označení jako dobrovolné dražby, kdo je...
  • Nedobrovolná dražba -   Nedobrovolná dražba je taková, která se koná na návrh věřitele majitele nemovitosti a který má přiznanou pohledávku od soudu vykonavatelným rozhodnutím nebo jiným zákonným způsobem. Tito věřitelé mohou své pohledávky přihlásit do 15 dnů od zahájení dražby. Proces...

Ve zkratce

6.12.2016: Vývoj průměrné mzdy v oblasti nemovitostí za 3.čtvrtletí 2016
Průměrná nominální mzda v oboru nemovitostí vzrostla meziročně o 859 Kč na 23323 neboli 3,8%. Po odečtení inflace neboli reálná mzda +3,3%. Průměrná nominální mzda v národním hospodářství České republiky pak činila 27220 Kč, tj.+4,5% meziročně. Medián mezd v ČR byl...

23.11.2016: Hypotéky v říjnu 2016, GOFI indexy
Sazby opět lámaly rekordy. Stěžejní index GOFI 70 (který sleduje hypotéky s fixní sazbou na 5 let a LTV do 70%) klesl na 1,85%. GOFI 85 rovněž klesl na 2,04% p.a. Stoprocentní hypotéky klesly na 3,02% p.a. Variabilní hypotéky rovněž zlevnily měřeno indexem GOFI 70 VAR na...

21.11.2016: Vývoj tržeb v oblasti nemovitostí a realitních kanceláří ve 3.čtvrtletí 2016
Meziročně tržby v sektoru nemovitostí přidaly 0,4%. V segmentu pronájmů přidaly 1,0%, v segmentu realitních kanceláří a správy nemovitostí klesly o 1,4%. Po sezónním očištění, kdy letos bylo méně pracovních dní si k výkonům v sektorech přičtěte 0,6%. Vývoj tržeb v...

8.11.2016: Prodán významný vlastník průmyslových a skladových nemovitostí v ČR P3
Kupcem se stal singapurský správce devizových rezerv GIC. Dosavadním majitelům TPG a Ivanhoe Capital zaplatil okolo 2,4 mld. eur. P3 má areály v 9 evropských zemích a z toho třetinu v ČR. Prodáno obchodní centrum Šestka v Praze.  V Ostravě Třebovice prodán obchodně-nákupní...

1.11.2016: Dneškem se mění zákon o daňi z nabytí nemovitosti
Daň z převodu nemovitosti bude platit kupující. Dań z převodu nemovitosti bude platit kupující schváleno Senátem. Daň z nabytí nemovitosti začne platit 1.listopadu 2016. ...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti